ก้าวสู่ความปลอดภัยสูงสุดในยุค Digital Transformation ด้วยงาน HPE GEN10 Security Workshop


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2018 ณ Oriental Resident Park บริษัท Hewlett Packard Enterprise Thailand ได้จัดงาน Drive your success business with HPE GEN10 เพื่อนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบโจทย์องค์กรในยุค Digital เพื่อการปรับเปลี่ยน Digital Transformation เพื่อให้ตอบโจทย์กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูลลูกค้า สินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ได้อย่างรวดเร็ว การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูงเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่นับวันจะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อธุรกิจในปัจจุบันที่ดำเนินอยู่บนฐานของDigital ซึ่ง HPE GEN10 สามารถตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

HPE GEN10 Security1             บรรยากาศในงานสัมมนาได้รับความสนใจจากผู้เข้าฟังจากหลากหลายภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็น กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจประกันภัย และภาครัฐ ที่ต้องเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 บนพื้นฐานของ Digital Economy หัวข้อสัมมนา กรณีศึกษาที่น่าสนใจติดตามในการ Transform สู่ Digital โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจได้แก่ หัวข้อ Making Digital Transformation safe , Secure lifecycle in the era of Digital Transformation , และ How to build secure Hybrid IT environment

HPE GEN10 Security2          งานนี้ประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจและเสียงตอบรับจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดีว่า HPE GEN10 ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยทางไซเบอร์สูง เหมาะกับการนำมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสำคัญขององค์กรเพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลมีความปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้รับบริการขององค์กรนั้นได้เป็นอย่างดี      
Posted in Events